Ο πηλός

clay, history, handmade jewelry
Ο πηλός χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα. Όπως θεωρούσε ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος “η αρχή όλων βρίσκεται στα τέσσερα στοιχεία της φύσης-την γη, το νερό, τον αέρα και την φωτιά.
Δημιουργίες από πηλό βρίσκονται στην βάση κάθε πολιτισμού.
Η πλαστική, όταν πλάθεις δηλαδή, δεν χρησιμοποιείς μόνο την όραση αλλα προπάντων την άφη.
Έτσι και στην σημερινή εποχή έχει επικρατήσει αυτή η αναγκη της επαφής με την φύση.
Για την κατασκευή κοσμημάτων, η τεχνολογία εξελίχθηκε, ώστε το υλικό με βάση τον πηλό να είναι πιο ελαφρύ, όχι πλέον εύθραυστο και με μεγάλη αντοχή στον χρόνο.

@flair_from_chios_
@www.flairfromchios.eu
@flairfromchios1
@FlairfromChios